Brexit: EU leidt procedure in tegen Groot-Brittannië

5. okt 2020

Met de wet op de interne markt opent premier Boris Johnson wat eigenlijk al een gesloten punt is in de brexiete onderhandelingen. Het gaat om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De onlangs aangenomen wet is bedoeld om Noord-Ierland “onbeperkte toegang” tot de Britse markt te garanderen, zelfs na afloop van de overgangsperiode. Het resultaat zou een harde douanegrens tussen Ierland en Noord-Ierland zijn. Zo’n limiet zou het oude conflict opnieuw kunnen doen oplaaien. De EU ziet een schending van de terugtrekkingsovereenkomst.

Noord-Ierland: interne markt of douane-unie?

Dit nieuwe conflict legt een enorme last op de exitonderhan-delingen tussen de EU en Groot-Brittannië. Medio september had de EU Groot-Brittannië opgeroepen om de Internal Market Act eind september in te trekken. Deze deadline werd gemist door premier Johnson. Zelfs een crisisvergadering tussen de vicevoorzitter van de Europese Commissie Maros Sefcovic en de Britse staatsminister Michael Gove bleef zonder overeenkomst. Sefcovic sprak van vernietigd vertrouwen.

De hamvraag is tot welk economisch gebied Noord-Ierland behoort. De Internal Market Act zal in de toekomst ook Noord-Ierland in de Britse interne markt opnemen. De Brexitovereenkomst voorziet echter in een douane-unie tussen Noord-Ierland en de EU. Daarom moet Noord-Ierland onderworpen blijven aan de regels van de Europese interne markt.

EU neemt juridische stappen

De door de EU bekritiseerde passages van de Internal Market Act over Noord-Ierland blijven deel uitmaken van de Internal Market Act. Op dinsdag werd de wet goedgekeurd door de meerderheid in het Britse Lagerhuis. Hiermee schendt Groot-Brittannië de terugtrekkingsovereenkomst en de verplichting tot “goede trouw en goede trouw” die in de terugtrekkingsovereenkomst is vastgelegd, aldus de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen. De wet is in strijd met de door Johnson ondertekende overeenkomst dat de regels van de interne markt van de EU en de EU-douane-unie in Noord-Ierland van toepassing blijven, zodat er op het eiland Ierland geen harde grens is. Het doel van de regeling was om het risico van een hernieuwde burgeroorlog in Noord-Ierland af te wenden.

Om deze redenen heeft de Europese Commissie besloten een zogenaamde “schriftelijke aanmaning” aan de Britse regering te sturen. De regering van Johnson wordt dus uitgenodigd om binnen een maand te reageren. Dit is de eerste stap in een inbreukprocedure tegen Groot-Brittannië, die kan leiden tot een procedure voor het Europees Hof van Justitie. Uiteindelijk kunnen de boetes het resultaat zijn van een dergelijke procedure.

Brexite Scenario Noorwegen Model

Het brexiet in een oogopslag

Stadige informatie over brexite, de geschiedenis ervan en waar bedrijven rekening mee moeten houden in de douane- en buitenlandse handel onder www.dbh.de/brexit

Pers contact

dbh Logistics IT AG
Martina Silva

marketing@dbh.de

Meer persberichten

Herstelplan: vertraagde betaling van de omzetbelasting bij invoer

In het kader van de Corona-crisis hebben de federale regering en de deelstaten overeenstemming bereikt over een uitgebreid economisch stimuleringspakket. Naast de verlaging van de omzetbelasting van 19% naar 16% (of van 7% naar 5%) is de wijziging van de termijn voor...

Vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam (EVFTA) treedt in werking

De op 30 juni 2019 in Hanoi ondertekende vrijhandelsovereenkomst (EVFTA) treedt op 1 augustus 2020 in werking. Dit is bedoeld om de in- en uitvoer veel gemakkelijker te maken, om te kunnen profiteren van de kracht van de Vietnamese economie. Voor Vietnam zelf schept...

Brexit: UK publiceert tool voor douanetarieven

Er is nog tijd tot 31.12.2020 om een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Groot-Brittannië (VK) te sluiten. Dan eindigt de overgangsperiode voor de Brexit. Boris Johnson blijft vasthouden aan deze datum. Wat daarna komt is nog niet duidelijk. De onderhandelingen...