Brexite: De EU en Groot-Brittannië op een confronterende koers – voorbereidingen treffen voor 01 januari 2021

10. sep 2020

De achtste onderhandelingsronde in het kader van het touwtrekken over de toekomstige handelsbetrekkingen tussen de EU en Groot-Brittannië is zonder succes afgesloten. De Britse premier Boris Johnson heeft op 7 september de druk op de onderhandelingen opgevoerd. Als er op de EU-top van 15 oktober geen overeenstemming is bereikt met de Europese Unie, “zie ik niet in dat er een handelsovereenkomst komt en moeten we die zowel aanvaarden als voortzetten”. Zelfs een mislukking van de onderhandelingen en dus een terugval in de handelsbetrekkingen volgens de normen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zou een “goed resultaat” zijn voor het koninkrijk, dat zich in ieder geval “krachtig zal ontwikkelen”, aldus Johnson. Aan de andere kant eist de EU dat een omstreden wetsvoorstel voor het einde van de maand wordt ingetrokken. De Britse regering had het woensdag gepresenteerd in een poging om overeenkomsten in het EU-uitgangsverdrag en het protocol voor Noord-Ierland te ondermijnen.

De stemming is dus gespannen en beide partijen bereiden zich voor op de tijd na het einde van de overgangsfase. En dat is wat je als bedrijf moet doen! Want het is nu al zeker dat er geen weg terug is en dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 eindelijk een “derde land” zal zijn. Een verlenging van de overgangsfase is niet meer mogelijk.

Waarop moet je in ieder geval voorbereid zijn?

Voor het vervoer van goederen zijn altijd douaneformaliteiten vereist. EU-bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren of uit het Verenigd Koninkrijk importeren, moeten een EU EORI-nummer (Economic Operator Identification and Registration number) hebben. Een Brits EORI-nummer is dan niet meer geldig in de EU.

Zelfs als er tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk een quota- en belastingvrijhandelsovereenkomst wordt gesloten, is de oorsprong van de goederen belangrijk. Aangezien Groot-Brittannië geen lid meer is van de EU, verliezen Britse materialen hun preferentiële oorsprong ten opzichte van de vrijhandelspartners van de EU-27 uit derde landen. Het aandeel van de Britse input moet daarom worden “gedegradeerd” van de preferentiële berekening voor zowel de invoer in als de uitvoer uit de EU. De leveranciersverklaringen en andere bewijzen van oorsprong moeten worden aangepast.

Wat de handel in diensten betreft, zullen de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van diensten in de zin van de Verdragen van de Unie aan het begin van het jaar niet langer van toepassing zijn. Om toegang te krijgen tot de interne markt van de EU moeten dienstverleners aantonen dat zij aan alle regels voldoen en over alle vergunningen beschikken die nodig zijn om de dienst in de EU te verlenen.

Conformiteitscertificaten en certificaten die door Britse keuringsinstanties zijn afgegeven, zijn niet langer geldig binnen de EU. Bovendien moeten de productetiketten mogelijk worden aangepast. Op 1 september publiceerde de Britse regering richtlijnen volgens welke goederen tot 2022 de CE-markering mogen blijven dragen, op voorwaarde dat de normen voor goederen in Groot-Brittannië gelijk blijven.

Bovendien zal het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 een in- en uitvoerverbod of -beperking voor bepaalde goederen toepassen. Deze maatregelen omvatten chemische producten, afval en goederen voor tweeërlei gebruik.

Als er tegen het einde van het jaar geen overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk is, zou er nog steeds een No Deal Brexit zijn. Vervolgens moeten goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in de EU worden geleverd, worden ingeklaard volgens het gemeenschappelijk douanetarief van de EU. Voor goederen die vanuit de EU aan het Verenigd Koninkrijk worden geleverd, zouden de Britse douanerechten tegen het huidige tarief gelden.

Welke bijstand is er beschikbaar vanuit de EU en het Verenigd Koninkrijk?

In juli publiceerde de Europese Commissie een mededeling ter voorbereiding van het einde van de overgangsperiode tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (Leesbaarheidsmededeling). Bovendien is de zogenaamde
Leesbaarheidsmeldingen voor bedrijven
klaar. Deze voorbereidende mededelingen worden voortdurend bijgewerkt en bevatten informatie over specifieke gebieden zoals de douane, met inbegrip van preferentiële oorsprongsregels, wetgeving inzake gegevensbescherming, financiën, vervoer, chemicaliën, industrieproducten en nog veel meer.

De Britse regering heeft op haar beurt de “Rand

bewerkend

model
“, waarin de eisen worden opgesomd waaraan vanuit het oogpunt van het Verenigd Koninkrijk moet worden voldaan voor de handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk na afloop van de overgangsperiode. Voor de importsector wordt in januari, april en juli achtereenvolgens regelgeving ingevoerd om bedrijven meer tijd te geven om zich voor te bereiden. Vanaf juli 2021 moeten alle ingevoerde goederen echter vergezeld gaan van de nodige douaneaangiften op het ogenblik van de invoer. Tegelijkertijd lanceert het Verenigd Koninkrijk een grote campagne die rechtstreeks gericht is op bedrijven in de EU en die hen op relevante websites informeert over de acties die moeten worden ondernomen.

Brexite Scenario Noorwegen Model

Het brexiet in een oogopslag

Stadige informatie over Brexit, de geschiedenis ervan en waar bedrijven rekening mee moeten houden in de douane- en buitenlandse handel onder www.dbh.de/brexit

Pers contact

dbh Logistics IT AG
Martina Silva

marketing@dbh.de

Meer persberichten

Brexit – Landcodes Douaneaangiften

De douaneadministratie heeft nog geen officiële ATLAS-deelnemersinformatie verstrekt voor de aanpassingen van de landencodes in de douaneaangiften voor Groot Brittannië, Noord-Ierland en de Britse speciale gebieden . Het Federaal Bureau voor de Statistiek heeft al...

Brexit: EU leidt procedure in tegen Groot-Brittannië

Met de wet op de interne markt opent premier Boris Johnson wat eigenlijk al een gesloten punt is in de brexiete onderhandelingen. Het gaat om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De onlangs aangenomen wet is bedoeld om Noord-Ierland "onbeperkte toegang" tot de...