BTW-hervorming: Invoerprocedure voor kleine zendingen van minder dan 22 euro

21. aug 2020

E-commerce heeft de manier waarop we handelen fundamenteel veranderd. Steeds meer nieuwe leveranciers uit derde landen bieden hun goederen aan in de Europese Unie. Tot nu toe profiteerden deze bedrijven van vrijstellingslimieten voor kleine zendingen, aangezien er speciale belastingvrije limieten gelden voor bestellingen uit derde landen. In het verleden werden invoerrechten geheven afhankelijk van de waarde van de goederen en het soort zending; postorderbedrijven uit derde landen maken gebruik van de belastingvrijstelling, soms door bewust te weinig te factureren.

De belastingdienst verliest inkomsten door onderfacturatie van dergelijke zendingen van goederen. Hier komt de BTW-hervorming met de wijziging van de invoerprocedure voor kleine zendingen van minder dan 22 euro.

Wat is de huidige juridische situatie met betrekking tot bevelen van derde landen?

Of er invoerrechten worden geheven vanuit het buitenland via het internet hangt af van de waarde van de goederen en het soort verzending. In de huidige praktijk voor kleine zendingen uit derde landen gelden de volgende vrijstellingsgrenzen voor zendingen van goederen:

  • Waarde van de goederen onder 22 euro: er worden geen invoerrechten geheven. Uitzonderingen zijn alcoholische producten, parfums en eau de toilette, maar ook tabak en tabaksproducten en goederen die koffie bevatten.
  • Invoer met een waarde van goederen tussen 22€ en 150€: Deze worden als vrij van rechten beschouwd, maar de invoerbelasting wordt geheven.
  • Vanaf een waarde van 150€ aan goederen: Het desbetreffende douanetarief is van toepassing.

Wat verandert er aan de BTW-hervorming?

Invoerbelasting voor kleine zendingen onder 22 euro

De wetgever heeft erkend dat handelaren bewust hun goederen met een lagere waarde aangeven om rechten te ontduiken. Dit leidt tot een verlies aan inkomsten voor de belastingdienst. Daarom heeft zij besloten deze regeling af te schaffen.

De vrijstellingslimiet voor de invoer van zendingen uit niet-EU-landen met een waarde van maximaal 22 euro wordt met ingang van 01.07.2021 afgeschaft. Oorspronkelijk was de datum vastgesteld op 01.01.2021, maar de Raad Economische en Financiële Zaken van de Europese Unie (ECOFIN) heeft op 22.07.2020 besloten de inwerkingtreding van de nieuwe verordening met zes maanden uit te stellen.

In de toekomst moeten alle kleine zendingen vergezeld gaan van douaneaangiften. Om te voorkomen dat de douane wordt overbelast, worden zendingen in de toekomst automatisch verwerkt via de IMPOST-procedure (background).

Reeds vanaf 1 cent waarde van de goederen is een invoeromzetbelasting verschuldigd. Het is de bedoeling dat de kennisgeving via een one-stop-shop wordt gedaan.

Wat is het doel van de wijziging van de invoerprocedure voor kleine zendingen?

Met name de elektronische handel heeft geleid tot een enorme toename van kleine zendingen uit niet-EU-landen, de zogenaamde derde landen. De wetgever heeft erkend dat in dit geval steeds meer goederen bewust tegen lage waarden werden aangegeven (onderfacturatie) om belastingheffing te vermijden. De belastingdienst verliest zo enorme inkomsten. Ook binnenlandse leveranciers zijn in het nadeel ten opzichte van buitenlandse concurrenten, omdat zij niet van deze belastingvrijstelling profiteren.

Het doel van de wetgever is de binnenlandse economie te versterken. De afschaffing van het belastingvoordeel voor leveranciers van buiten de EU zou binnenlandse bestellingen aantrekkelijker moeten maken.

Een ander doel van de hervorming is om actie te kunnen ondernemen tegen postorderbedrijven die de omzetbelasting bij invoer willen vermijden door de waarde van de goederen bewust te verlagen. De douane voert reeds prioritaire controles uit om onderfacturatie op te sporen. Het nieuwe systeem zal het voor de douaneadministratie gemakkelijker maken om op te treden tegen fraudeurs.

Wat betekenen de veranderingen voor kleine zendingen?

Voor alle kleine zendingen uit derde landen moet de importeur vanaf 01.07.2021 elektronische douaneaangiften doen – maar met een zeer beperkte gegevensverzameling. Voor dit doel wordt de specialistische toepassing ATLAS-IMPOST ontwikkeld voor post- en koerierszendingen tot een waarde van 150 euro. Voor ATLAS-deelnemers wordt een nieuwe douaneaangifte van het type APK (aangiften van post- en koerierszendingen met een waarde tot 150 euro) gecreëerd.

Ook particuliere klanten worden door de BTW-hervorming getroffen: zij zullen in de toekomst een douaneaangifte moeten doen (IPK = Internet-aangifte voor post- en koerierszendingen met een waarde van maximaal 150 euro). Particuliere klanten die zich hiervoor niet online willen registreren op het Citizen and Business Customer Portal, kunnen zich tegen betaling blijven “vertegenwoordigen” met de post, koeriersdiensten of anderen.

Het is nog onduidelijk hoe de omzetbelasting bij invoer zal worden geheven. Na verduidelijking van de details op Europees niveau op 12 februari 2020 wordt op zijn vroegst in het najaar van 2020 een wetsontwerp voor de uitvoering van de nationale wetgeving verwacht. Eén ding is echter zeker: om te voorkomen dat handelaren zich in het zogenaamde land van bestemming (het land waar de klant is gevestigd als plaats van verbruik) meermaals voor BTW-doeleinden laten registreren, wordt het “one-stop-shop”-systeem uitgebreid. Dit stelt bedrijven in staat om zich in slechts één EU-lidstaat voor de BTW te registreren en collectief belastingen te betalen.

Pers contact

dbh Logistics IT AG
Martina Silva

marketing@dbh.de

Meer persberichten

Brexit – Landcodes Douaneaangiften

De douaneadministratie heeft nog geen officiële ATLAS-deelnemersinformatie verstrekt voor de aanpassingen van de landencodes in de douaneaangiften voor Groot Brittannië, Noord-Ierland en de Britse speciale gebieden . Het Federaal Bureau voor de Statistiek heeft al...

Brexit: EU leidt procedure in tegen Groot-Brittannië

Met de wet op de interne markt opent premier Boris Johnson wat eigenlijk al een gesloten punt is in de brexiete onderhandelingen. Het gaat om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De onlangs aangenomen wet is bedoeld om Noord-Ierland "onbeperkte toegang" tot de...