Douane agenten en – vertegenwoordigers per 1 juli 2017 onder de loep

26. jun 2017

Om de veiligheid van de logistieke ketens zoveel mogelijk te waarborgen, legt de Nederlandse overheid steeds meer nadruk op handhaving van en controle op wettelijke eisen en maatregelen op het gebied van veiligheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van monitoring en horizontaal toezicht op de logistieke keten. Horizontaal toezicht betekent aan de ene kant een verruiming voor ketenpartners, aan de andere kant stelt dit eisen aan de ketenpartners. Per 1 juli 2017 worden in Nederland de eisen verscherpt voor douane vertegenwoordigers.

Artikel 18, lid 3 van de Union Customs Code (UCC) – ofwel het Douane Wetboek van de Unie (DWU)-staat EU lidstaten toe om zelf te bepalen aan welke voorwaarden een douanevertegenwoordiger moet voldoen die op wil treden als directe en/of indirecte vertegenwoordiger. In Nederland is hier uitvoering aan gegeven door middel van artikel 1:10 van de Algemene Douanewet.

douane

Nederland heeft gebruik gemaakt van deze opening en een aanvulling op het DWU gemaakt. Het Nederlands amendement op de Union Customs Code is ontwikkeld door de Douane in nauwe samenwerking met FENEX. Vervolgens zijn consultants en logistiek dienstverleners geraadpleegd. Dit amendement is bestemd voor zowel directe- of indirecte fiscale vertegenwoordigers. 

Doel van de maatregel is om de kwaliteit van de aangiftes  te vergroten en transparantie te vergroten. De criteria zijn verder uitgewerkt, meer helder gedefinieerd en en stuk begrijpelijker geworden.

Concreet moeten alle douane agenten en – vertegenwoordigers per 1 juli 2017 voldoen aan verder uitgewerkte AEO (-C) criteria.  Dit geldt zowel voor douane agenten als voor (in)directe vertegenwoordigers en is van toepassing op im- en export.

Parallel hieraan start per 1 juli een re-assessment traject dat vóór 1 mei 2019 afgerond moet zijn. 

Voor bedrijven die nu een vergunning hebben als douane agent zal de Douane controleren of de agenten voldoen aan de verscherpte criteria en beoordelen of zij in aanmerking komen voor een vernieuwd AEO-C certificaat. Na een positieve herbeoordeling  zullen de bestaande vergunningen worden vervangen door een vergunning voor douane vertegenwoordiger.

Bedrijven die geen vergunning douane agent hebben en willen blijven optreden als douane vertegenwoordiger kunnen een vergunning als douanevertegenwoordiger aanvragen indien zij voldoen aan de vernieuwde AEO criteria. Na ontvangst van de aanvraag zal de Douane de aanvraag beoordelen en beslissen of de vergunning wordt toegekend.
In ‘Customs Insight, nr. 2 2017‘ beveelt Van Schijndel aan dat bedrijven zich serieus dienen af te vragen of het aanvragen van een vergunning de moeite waard is. Van Schijndel:  “If you hardly ever submit declarations as a representative, it may be the time to decide to not apply for an authorisation certificate or to withdraw your authorisation. You can choose to submit declarations in your own name and for your own account from now on.”

Gelukkig loopt het re-assessment traject parallel aan de herbeoordeling van bestaande AEO certificaten. Vanaf 1 januari zijn alle Nederlandse douane vertegenwoordigers en -agenten geïnformeerd over deze wijzigingen.

Vanaf 2e helft van 2017 kunnen directe en indirecte vertegenwoordigers in het nieuwe AGS systeem  alleen nog aangiftes verzorgen als zij een beschikken over een vergunning als douane agent of als douanevertegenwoordiger .

In het kader van het vergroten van de veiligheid van logistieke ketens is de vraag of bij de herbeoordeling van AEO-certificaten ook de AEO-S (AEO-Veiligheid) certificaten worden meegenomen. Eveneens rijst de vraag of de verplichte sanctielijst- en exportcontrole verder onder de loep zal worden genomen en dan doel ik op het ‘sluiten van de loop‘.

Bronnen:

Pers contact

dbh Logistics IT AG
Martina Silva

marketing@dbh.de

Meer persberichten

Douane- (Customs) & Trade Compliance Congress 2018

Douane- (Customs) & Trade Compliance Congress 2018

For the first time, dbh Logistics IT AG participated Thursday, 11 October 2018 as exhibitor of the annual national Douane- (Customs) & Trade Compliance Congress 2018.  Like every year, the 13th edition of this event took place at the World Trade Centre...