Herstelplan: vertraagde betaling van de omzetbelasting bij invoer

28. jul 2020

In het kader van de Corona-crisis hebben de federale regering en de deelstaten overeenstemming bereikt over een uitgebreid economisch stimuleringspakket. Naast de verlaging van de omzetbelasting van 19% naar 16% (of van 7% naar 5%) is de wijziging van de termijn voor de invoerbelasting een andere maatregel in dit pakket.

Corona Konjunkturprogramm der Bundesregierung
Economisch stimuleringspakket van de federale overheid 

Invoerbelasting die later verschuldigd is

In het kader van de vorige regeling wordt de btw bij invoer geïnd door de bevoegde douaneadministratie samen met de opgelopen douaneschuld. Voorheen moest de belasting door de douaneschuldenaar binnen 10 dagen na kennisgeving worden betaald. Tot nu toe kregen ondernemingen op verzoek een uitstel van betaling van maximaal een maand, indien zij recht hadden op volledige aftrek van voorbelasting met betrekking tot de invoerbelasting (artikel 21, lid 3, van de Wet op de omzetbelasting).

Met de nieuwe regeling van het economische stimuleringspakket om de Corona-crisis aan te pakken wordt de vervaldatum van de invoerbtw uitgesteld tot de 26e van de tweede maand na de invoer. Deze regeling vermindert de kosten van de voorfinanciering van de BTW bij invoer en houdt de liquiditeit van de bedrijven in stand.

Met deze verordening brengt de federale regering de concurrentievoorwaarden in overeenstemming met die van de andere EU-lidstaten. Daar is het al mogelijk om de invoeromzetbelasting en de voorbelastingkredieten rechtstreeks te verrekenen.

Vermindering van concurrentienadelen in Duitse havens

Deze vermindering van de nadelen is vooral merkbaar in de Duitse havens. Tot nu toe hadden de naburige Europese havens in dit opzicht een concurrentievoordeel. In de naburige Europese havens zou de omzetbelasting bij invoer bijvoorbeeld rechtstreeks kunnen worden gecompenseerd voor intracommunautaire leveringen. De rechtstreekse verrekening van de omzetbelasting bij invoer met latere verzoeken om terugbetaling van dezelfde belasting als de voorbelasting, die sowieso al ontstaan, is een verbetering voor de Duitse havens. Dit verbetert de verwerking van havenorders in Duitse zeehavens.

 

Datum van toepassing van de regeling nog niet vastgesteld

Er is nog geen datum vastgesteld voor de toepassing van de BTW-regeling bij invoer. Dit wordt aangekondigd met brief van het Bondsministerie van Financiën (BMF). Voordat de maatregel kan worden toegepast, moeten er nog IT-eisen worden gesteld aan de zijde van de douaneadministratie en de bedrijven. De BMF streeft naar een meerfasige implementatie. In deze uitvoeringsvariant moet de vervaldatumverschuiving in de eerste stap grotendeels zonder wijzigingskosten voor de bedrijven worden uitgevoerd.

Volgens de douaneautoriteiten zijn er op dit moment dan ook geen voorbereidende maatregelen van de kant van de bedrijven nodig. Verzoeken om uitstel van de vervaldatum of verzoeken met betrekking tot de betrokken vergunningen zijn niet nodig. De douane zal tijdig informatie verstrekken op haar website zodra er meer details beschikbaar zijn.

proceshavenopdrachten

Advantage Logistics and Port Organisation (ALPO) is het centrale platform voor de afhandeling van havenopdrachten in alle Duitse zeehavens en de westelijke havens in België en Nederland.

Pers contact

dbh Logistics IT AG
Martina Silva

marketing@dbh.de

Meer persberichten

Brexit – Landcodes Douaneaangiften

De douaneadministratie heeft nog geen officiële ATLAS-deelnemersinformatie verstrekt voor de aanpassingen van de landencodes in de douaneaangiften voor Groot Brittannië, Noord-Ierland en de Britse speciale gebieden . Het Federaal Bureau voor de Statistiek heeft al...

Brexit: EU leidt procedure in tegen Groot-Brittannië

Met de wet op de interne markt opent premier Boris Johnson wat eigenlijk al een gesloten punt is in de brexiete onderhandelingen. Het gaat om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De onlangs aangenomen wet is bedoeld om Noord-Ierland "onbeperkte toegang" tot de...