Infodocument AEO Vanaf 1 juli 2017 moeten alle Douanevertegenwoordigers in Nederland voldoen aan uitgebreide AEO-Criteria

De Nederlandse Douane heeft aangekondigd dat deze wijziging per 1 juli 2017 betrekking heeft op  indirecte en directe vertegenwoordigers. De Douane hoopt met deze nieuwe regeling de kwaliteit bij de afgifte van douaneaangiften te verhogen. 

Daarom zal Douane Nederland vanaf 1 juli 2017 alle vergunningen voor de toelating douanevertegenwoordiger opnieuw beoordelen en controleren of deze voldoen aan de meer uitgebreide en aangescherpte AEO-criteria. Deze betreffen de administratieve organisatie, interne processen, solvabiliteit, de compliance en de praktische kennis van de douanevertegenwoordiger. De betrokken bedrijven zijn hievan op de hoogte  gesteld. Na een positieve herbeoordeling wordt de toelating douane-expediteur vervangen door een toelating douanevertegenwoordiger. 

Bedrijven die geen toelating douane-expediteur hebben en willen blijven optreden als douanevertegenwoordiger, hebben eveneens een brief gekregen. Hierin staat dat zij een toelating kunnen aanvragen als ze voldoen aan de nader uitgewerkte AEO-criteria. 

In de tweede helft van dit jaar past de Douane het aangiftesysteem AGS zodanig aan dat directe en indirecte vertegenwoordigers alleen nog aangifte kunnen doen als zij beschikken over een toelating douane-expediteur of douanevertegenwoordiger. Wie zich niet wil laten certificeren omdat hij bijv. slechts zelden aangifte doet als vertegenwoordiger, moet zijn aangiften dan op eigen naam en voor eigen rekening doen.

Zelfs douanevertegenwoordigers die over een AEO-certificaat beschikken, dienen  (space)kritisch naar hun interne procedures te kijken en controleren of ze nog voldoen aan de criteria! Want sinds de inwerkingtreding van douanewetboek van de EU zijn de criteria uitgebreid en voor een deel verscherpt en de Douane hecht er veel waarde aan dat de regels op de markt ook in de praktijk worden nageleefd.

Informatie over AEO:
Infodocument dbh

Your Direct Contact in The Netherlands

Karin Hoogvliet / Sales Agent NL
dbh Logistics IT AG
Naaierstraat 15
2801 NE Gouda
Mobile +31 6 430 56 924
E-Mail karin.hoogvliet(at)dbh.de

Please feel free to contact Karin in Dutch or English.

No form to show