Raadpleging van de EU over de “EU Single Window Environment for Customs”.

25. mrt 2018

De Europese Commissie heeft op 9 oktober 2018 het startsein gegeven voor de openbare raadpleging over de eengemaakte EU-omgeving voor de douane. Tot 16 januari 2019 kunnen partijen die betrokken zijn bij het grensoverschrijdende goederenverkeer deelnemen aan het overleg en actief vorm geven aan het planningsproces.

Wat is het éénloketsysteem van de EU voor de douane?

Het “Single Window” (SW) is gedefinieerd als een faciliteit die de bij de handel en het vervoer betrokken partijen in staat stelt gestandaardiseerde informatie en documenten in te dienen bij één enkel toegangspunt om te voldoen aan alle voorschriften inzake invoer, uitvoer en doorvoer (zie aanbeveling 33 van de VN/ECE). De EU Single Window-omgeving voor de douane richt zich op douaneformaliteiten en betrekt alle partijen die betrokken zijn bij het grensoverschrijdende goederenverkeer.

Het doel van de eengemaakte EU-omgeving voor de douane is het bedrijfsleven in staat te stellen alle informatie die op grond van de douane- en niet-douanewetgeving voor het grensoverschrijdende goederenverkeer binnen de EU vereist is, elektronisch en slechts één keer door te geven.

Momenteel zijn de activiteiten, met name vanwege de complexiteit en de haalbaarheid, gericht op het creëren van een uitgebreide gegevensuitwisselingsomgeving voor de certificaten en vergunningen die nodig zijn voor de definitieve inklaring. De aangiften voor dit doel moeten uiteraard nog steeds worden gedaan via de gebruikelijke kanalen van elektronische douaneaangiftesystemen (d.w.z. in Duitsland ATLAS, bijvoorbeeld via gecertificeerde douanesoftware). De voordelen van een dergelijke aanpak zijn dan dat de gegevensuitwisseling tussen de douane en de andere bij het proces betrokken autoriteiten via deze functionaliteit (met inbegrip van de nodige feedback) kan plaatsvinden.

Projectgroep Douane 2020

Parallel aan de reeds lopende activiteiten op het gebied van de uitwisseling van certificaten (bv. GVDE) is in december 2016 een projectgroep Douane 2020 opgericht om een mogelijk kader te onderzoeken voor de ontwikkeling van het éénloketsysteem van de EU voor de douane, met inbegrip van de juridische aspecten daarvan.

Deze projectgroep houdt zich bezig met de algemene visie van de EU Single Window-omgeving voor de douane, met inbegrip van de dekking van de geautomatiseerde aanvaarding en verificatie van certificaten ter ondersteuning van de douaneaangifte, de noodzakelijke rechtsgrond en het actieplan om een dergelijke omgeving te creëren. Momenteel is het werk van de projectgroep zo ver gevorderd dat er een eerste officieel verslag is opgesteld, dat een uitgebreide effectbeoordeling (d.w.z. voor- en nadelen of voordelen en uitdagingen) zal bevatten. Dit verslag vormt vervolgens de basis voor de politieke organen om een besluit te nemen over de feitelijke uitvoering van het project (met inbegrip van de gedetailleerde reikwijdte en de wijze van uitvoering).

Enquête over één enkel loket door de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft nu een onderzoek ingesteld dat de betrokken economische actoren de gelegenheid biedt om commentaar te leveren op een dergelijke “single window”-aanpak. Aangezien wij, dbh Logistics IT AG, al intensief betrokken zijn bij het lot van de projectgroep door ons actieve werk in de “International Port Community Systems Association”, willen wij deze enquête nu aan u, onze klanten, ter beschikking stellen. Wij nodigen u uit om de tijd te nemen om deel te nemen aan de oprichting van een EU Single Window voor de douane.

Het hoofddoel van de raadpleging is het verzamelen van feedback van bedrijven, personen en andere belanghebbende partijen over een mogelijk EU-initiatief inzake een “één-loket-systeem” voor de douane.

De resultaten zullen worden meegenomen in de effectbeoordeling voor een mogelijk toekomstig initiatief inzake één enkele EU-douane-omgeving. In dit verband is het van het grootste belang dat de raadpleging de belangrijkste belanghebbenden bereikt om een hoge participatiegraad te bereiken, wat een solide bijdrage aan de effectbeoordeling vormt.

Daarom nodigt de Europese Commissie u uit om de deelname te bevorderen en de raadpleging zo breed mogelijk te publiceren via uw communicatiekanalen met vertegenwoordigers van de handel en het bedrijfsleven. U vindt hier de link naar de advieswebsite hier.

Een samenvatting van de reacties op deze raadpleging zal na afloop van de raadplegingsperiode op de website van het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie van de Commissie worden gepubliceerd.

Pers contact

dbh Logistics IT AG
Martina Silva

marketing@dbh.de

Meer persberichten

Brexit – Landcodes Douaneaangiften

De douaneadministratie heeft nog geen officiële ATLAS-deelnemersinformatie verstrekt voor de aanpassingen van de landencodes in de douaneaangiften voor Groot Brittannië, Noord-Ierland en de Britse speciale gebieden . Het Federaal Bureau voor de Statistiek heeft al...

Brexit: EU leidt procedure in tegen Groot-Brittannië

Met de wet op de interne markt opent premier Boris Johnson wat eigenlijk al een gesloten punt is in de brexiete onderhandelingen. Het gaat om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De onlangs aangenomen wet is bedoeld om Noord-Ierland "onbeperkte toegang" tot de...